Lưu trữ | Tháng Chín, 2011

Slepping with the enemy – Chương 12

30 Th9

Chương 12:

By Alicia@winglin.net
Trans : Ngọclinh@avfairy.com
Advertisements

Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 08

29 Th9

Chương 08: 

By Nguyenthiet@avfairy.com

Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 07

29 Th9

Chương 07: 

By Nguyenthiet@avfairy.com

Tiếp tục đọc

Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 06

29 Th9

Chương 06 

By Nguyenthiet@avfairy.com

Tiếp tục đọc

Sleeping with the enemy – Chương 11

29 Th9

Chương 11

By Alicia@winglin.net

Trans: Ngoclinh@avfairy.com

Tiếp tục đọc

Slepping with the enemy – Chương 10

29 Th9

Chương 10

 

By Alicia@winglin.net

Trans: Ngoclinh@avfairy.com

Tiếp tục đọc

Tần hà nhược đới, tân nguyệt như mi

26 Th9

Tần hà nhược đới, tân nguyệt như mi


Bức thư cuối cùng của Lý Mi gửi cho Tô Tam, ack, cái đề này nhất thơi cảm hứng viết lên, tính là quăng vô thi GS, ai dè đọc ko kỹ bị lạc đề :(( Dù sao cũng vik, ko up sẽ bị trời đánh á 😛

Tiếp tục đọc